Etiket arşivi: Bilgi Grafiği

Sigara İçen Çocuklar [Bilgi Grafiği]

Çocukların sigara içmeleri, sigaraya başlama yaşları vs. bilgilerini içeren bu bilgi grafiği, İngiltere için hazırlanmıştır. Ülkemizle nüfusu birbirine yakın bu ülkedeki istatistiklerle, ülkemizdekilerin yakın değerlerde olabilecekleri düşünülmektedir. Bilgi grafiğindeki başlıkların tercümesi de sunulmuştur.

[Infographic-Bilgi Grafiği] Sayfa, Hasan Sabri Kayaoğlu tarafından hazırlanmıştır…

Gençlerle Ailelerinin Teknolojik Profilleri [Bilgi Grafiği]

Gençler ve ailelerinin sosyal medya ve sosyal ağları nasıl kullandıkları yanısıra aylık gelirleri, eğitim düzeyleri, ırk ve etnik yapıları, b.sayar, lap-top sayıları, cep telefonu olanlar, şehir ve kırsal alanlarda oturanlar vb. hususlarda yapılan geniş kapsamlı bir araştırma. Pew Internet’in yaptığı bu araştırma sonuçlarında elde edilen bilgilerin grafiği sunulmakta…


– Araştırmanın detayları için Bkz.: Pew İnternet

– Sayfa, Hasan Sabri Kayaoğlu tarafından Pew Internet’in Teens’ parents and their technology profile  başlıklı bilgi grafiği tercüme edilerek hazırlanmıştır…

Farklı Yaş Gruplarının Çevrimiçi Etkileşimi [bilgi grafiği]

Sosyal medya ve sosyal ağlardaki kullanıcıların bu milenyumda-binyıl (İng. millenium, çoğulu için millennials kullanılıyor) internet kullanım istatistiklerini gösteren bu bilgi grafiğinde, Türkçe’ye çevrilişinde daha basit ve anlaşılır olması için İngilizce millenials kelimesi kullanıcılar olarak ifade edilecektir…

Açıklamalar:

1- Farklı yaş grupları nasıl çevrimiçi etkileşim gösteriyor.

2- Sosyal webi kimler kullanıyor?

3- Kullanıcılar: İnternetin Geleceği.

4- Kullanıcılar interneti hangi sıklıkla ziyaret ediyorlar?

5- Kullanıcılar sosyal ağları hangi sıklıkla ziyaret ediyorlar?

6- Kullanıcıların haberlerini aldıkları kanallar (siteler).

7-  Her site için ortalama kullanıcı yaşı.

8- Facebook’da yaşa göre kullanıcı dağılımı.

9- Twitter’de yaşa göre kullanıcı dağılımı.

Twitter: ArdaLaraNet


Sayfa, Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi tarafından hazırlanmıştır…